•  .ספר תהלים והאו ספר ראשון מחלק רביעי כתובים
[= Buch der Psalmen und das erste Buch vom 4ten Teil: Ketuvim (= Schriften)] (1908 (5663))
    [LEER]
 .ספר תהלים והאו ספר ראשון מחלק רביעי כתובים
[= Buch der Psalmen und das erste Buch vom 4ten Teil: Ketuvim (= Schriften)] (1908 (5663))
 .ספר תהלים והאו ספר ראשון מחלק רביעי כתובים
[= Buch der Psalmen und das erste Buch vom 4ten Teil: Ketuvim (= Schriften)] (1908 (5663))
 .ספר תהלים והאו ספר ראשון מחלק רביעי כתובים
[= Buch der Psalmen und das erste Buch vom 4ten Teil: Ketuvim (= Schriften)] (1908 (5663))
 .ספר תהלים והאו ספר ראשון מחלק רביעי כתובים
[= Buch der Psalmen und das erste Buch vom 4ten Teil: Ketuvim (= Schriften)] (1908 (5663))
 .ספר תהלים והאו ספר ראשון מחלק רביעי כתובים
[= Buch der Psalmen und das erste Buch vom 4ten Teil: Ketuvim (= Schriften)] (1908 (5663))
 .ספר תהלים והאו ספר ראשון מחלק רביעי כתובים
[= Buch der Psalmen und das erste Buch vom 4ten Teil: Ketuvim (= Schriften)] (1908 (5663))

.ספר תהלים והאו ספר ראשון מחלק רביעי כתובים [= Buch der Psalmen und das erste Buch vom 4ten Teil: Ketuvim (= Schriften)] (1908 (5663))

Exemplar

Identifier/Permalink:
Object 239156
Autor
k.A.
Titel
.ספר תהלים והאו ספר ראשון מחלק רביעי כתובים [= Buch der Psalmen und das erste Buch vom 4ten Teil: Ketuvim (= Schriften)]
Titel (Transliteration)
Sefer tehilim ve-hu sefer rishon me-kheleḳ r'vyi Ketuvim.
Bandanzahl
1
Erscheinungsort 
Amsterdam
Jahr
1908 (5663)
Verlag
Yokhanan Levy Rofe und Schwager Barukh
Location
Standort;Centrum Judaicum;Rückgabe CJ
Bewertung
-