•  .משניות: סדר נשים
[= Mishnayot: Dritte Ordnung "Nashim"] (1793)
    [LEER]
 .משניות: סדר נשים
[= Mishnayot: Dritte Ordnung "Nashim"] (1793)
 .משניות: סדר נשים
[= Mishnayot: Dritte Ordnung "Nashim"] (1793)
 .משניות: סדר נשים
[= Mishnayot: Dritte Ordnung "Nashim"] (1793)
 .משניות: סדר נשים
[= Mishnayot: Dritte Ordnung "Nashim"] (1793)
 .משניות: סדר נשים
[= Mishnayot: Dritte Ordnung "Nashim"] (1793)
 .משניות: סדר נשים
[= Mishnayot: Dritte Ordnung "Nashim"] (1793)
 .משניות: סדר נשים
[= Mishnayot: Dritte Ordnung "Nashim"] (1793)
 .משניות: סדר נשים
[= Mishnayot: Dritte Ordnung "Nashim"] (1793)
 .משניות: סדר נשים
[= Mishnayot: Dritte Ordnung "Nashim"] (1793)
 .משניות: סדר נשים
[= Mishnayot: Dritte Ordnung "Nashim"] (1793)

.משניות: סדר נשים [= Mishnayot: Dritte Ordnung "Nashim"] (1793)

Exemplar

Identifier/Permalink:
Object 246528
Autor

Titel
.משניות: סדר נשים [= Mishnayot: Dritte Ordnung "Nashim"]
Titel (Transliteration)
Mishnayot: Seder Nashim.
Band
.משניות, Bd. 3
Bandanzahl
1
Erscheinungsort 
Wien
Jahr
1793
Verlag
Joseph Hraschanzkys
Location
Standort;Centrum Judaicum;Rückgabe CJ
Bewertung
NS-Raubgut