• ; ; ;: מסכת הוריות מן תלמוד בבלי : ...עם פירוש רש״י, תוספות ותוספות ישנים ופסקי תוספות, רבינו אשר וקצור פסקי הרא״ש ... ופירוש המשניות להרמב״ם (1911);- (Talmud Thora Ez Chaim e.V. (Berlin)), Stempel: Name, Ortsangabe, Berufsangabe/Titel/Branche; 'Talmud Thora Ez. Chajim E.V. Berlin N 54, Grenadierstr. 31/32'.  (Prototyp)
    [BLANK]
- (Talmud Thora Ez Chaim e.V. (Berlin)), Stempel: Name, Ortsangabe, Berufsangabe/Titel/Branche; 'Talmud Thora Ez. Chajim E.V. Berlin N 54, Grenadierstr. 31/32'.  (Prototyp)
- (Talmud Thora Ez Chaim e.V. (Berlin)), Stempel: Name, Ortsangabe, Berufsangabe/Titel/Branche; 'Talmud Thora Ez. Chajim E.V. Berlin N 54, Grenadierstr. 31/32'.  (Prototyp)

- (Talmud Thora Ez Chaim e.V. (Berlin)), Stempel: Name, Ortsangabe, Berufsangabe/Titel/Branche; 'Talmud Thora Ez. Chajim E.V. Berlin N 54, Grenadierstr. 31/32'. (Prototyp)

Provenienzhinweis

Identifier/Permalink:
Object 15699
Grundtyp
Stempel
Interpretation
Name
Ortsangabe
Berufsangabe/Titel/Branche
Text
Talmud Thora Ez. Chajim E.V. Berlin N 54, Grenadierstr. 31/32
Leserlichkeit
Interpretiert
Farbe
Violett
Technik
Tinte/Tusche
Dimensionen
Höhe: 1,5 cm; Breite: 4,0 cm
Position
-; -,-
Zustand
Vollständig erhalten