• ; ; ;: מסכת הוריות מן תלמוד בבלי : ...עם פירוש רש״י, תוספות ותוספות ישנים ופסקי תוספות, רבינו אשר וקצור פסקי הרא״ש ... ופירוש המשניות להרמב״ם (1911)
    [BLANK]
; ; ;: מסכת הוריות מן תלמוד בבלי : ...עם פירוש רש״י, תוספות ותוספות ישנים ופסקי תוספות, רבינו אשר וקצור פסקי הרא״ש ... ופירוש המשניות להרמב״ם (1911)
; ; ;: מסכת הוריות מן תלמוד בבלי : ...עם פירוש רש״י, תוספות ותוספות ישנים ופסקי תוספות, רבינו אשר וקצור פסקי הרא״ש ... ופירוש המשניות להרמב״ם (1911)
; ; ;: מסכת הוריות מן תלמוד בבלי : ...עם פירוש רש״י, תוספות ותוספות ישנים ופסקי תוספות, רבינו אשר וקצור פסקי הרא״ש ... ופירוש המשניות להרמב״ם (1911)
; ; ;: מסכת הוריות מן תלמוד בבלי : ...עם פירוש רש״י, תוספות ותוספות ישנים ופסקי תוספות, רבינו אשר וקצור פסקי הרא״ש ... ופירוש המשניות להרמב״ם (1911)
; ; ;: מסכת הוריות מן תלמוד בבלי : ...עם פירוש רש״י, תוספות ותוספות ישנים ופסקי תוספות, רבינו אשר וקצור פסקי הרא״ש ... ופירוש המשניות להרמב״ם (1911)
; ; ;: מסכת הוריות מן תלמוד בבלי : ...עם פירוש רש״י, תוספות ותוספות ישנים ופסקי תוספות, רבינו אשר וקצור פסקי הרא״ש ... ופירוש המשניות להרמב״ם (1911)
; ; ;: מסכת הוריות מן תלמוד בבלי : ...עם פירוש רש״י, תוספות ותוספות ישנים ופסקי תוספות, רבינו אשר וקצור פסקי הרא״ש ... ופירוש המשניות להרמב״ם (1911)
; ; ;: מסכת הוריות מן תלמוד בבלי : ...עם פירוש רש״י, תוספות ותוספות ישנים ופסקי תוספות, רבינו אשר וקצור פסקי הרא״ש ... ופירוש המשניות להרמב״ם (1911)

; ; ;: מסכת הוריות מן תלמוד בבלי : ...עם פירוש רש״י, תוספות ותוספות ישנים ופסקי תוספות, רבינו אשר וקצור פסקי הרא״ש ... ופירוש המשניות להרמב״ם (1911)

Exemplar

Identifier/Permalink:
Object 68
Autor
Masekhet Horayot min Talmud Bavli
Titel
מסכת הוריות מן תלמוד בבלי : ...עם פירוש רש״י, תוספות ותוספות ישנים ופסקי תוספות, רבינו אשר וקצור פסקי הרא״ש ... ופירוש המשניות להרמב״ם
Titel (Transliteration)
ʿim perush Rashi, tosafot, ṿe-tosfot yeshanim, u-pisḳe tosafot, Rabenu Asher, ḳitsur pisḳe ha-Rosh ... u-perush ha-mishnayot le-ha-Rambam ...
Band
Talmudʺ babilonskīj, []
Bandanzahl
1
Erscheinungsort 
Ṿilna
Jahr
1911
Verlag
Rom
Signatur
; ; ;
Location
Standort;Zentral- und Landesbibliothek Berlin;Verwaltungsstandorte;Rückgabe ZLB
Bewertung
NS-Raubgut
Weitere Informationen zu diesem Objekt
Restitution: März 2017